Virtahepo olohuoneessa
Kuuntele ilmaiseksi:
Nextory
30 päivää ilmaiseksi
Storytel
30 päivää ilmaiseksi
BookBeat
30 päivää ilmaiseksi

Virtahepo olohuoneessa

Terapeutin ja kirjailijan, Tommy Hellstenin, "Virtahepo olohuoneessa" -teoksen ensimmäinen painos julkaistiin vuonna 1991. Vuosikymmenten aikana se on muuttanut lukuisien ihmisten elämän ja suhtautumistavan itseen. Alkoholiperheessä varttumisesta ja läheisriippuvuudesta kertova äänikirja on edelleenkin ajankohtainen – valitettavasti. Itsekin lapsuutensa alkoholistin lähellä viettänyt Hellsten tietää, mistä puhuu. Alkoholismin lisäksi myös esimerkiksi mielenterveysongelmat tai työnarkomania voivat olla virtahepona olohuoneessa.

Kuuntele ilmaiseksi:
Nextory - 30 päivää ilmaiseksi
Storytel - 30 päivää ilmaiseksi
BookBeat - 30 päivää ilmaiseksi

Mistä "Virtahepo olohuoneessa" kertoo?

Kirjassa käsitellään keskustelevaan sävyyn siitä, millaiset mahdollisuudet lapsella, joka on elänyt vanhemman riippuvuuden hallitsemassa perheessä, on saada tasapainoinen aikuisuus. Riippuvuuksilla on nimittäin tapana siirtyä seuraavaan sukupolveen. Vaikka alkoholistiperheen lapsi ei taustansa vuoksi haluaisikaan koskaan juoda liikaa, hän voi aikuisiällä tehdä esimerkiksi kohtuuttomasti töitä. Hellsten nostaa esiin myös, miten lapsuutta ja aikuisuutta ei tulisi nähdä vastakohtina.

Lapsuuden ei tulisi itseasiassa loppua koskaan. Hellsten käyttää käsitettä lapsiominaisuus. Myös aikuisen tulisi suhtautua maailmaan lapsen lailla: ennakkoluulottomasti, uutta kokeillen, hauskaa pitäen ja nauttien. Hellsten lanseerasi "Virtahepo olohuoneessa" -teoksessaan myös läheisriippuvuuden käsitteen. Se on ominaista erityisesti alkoholistin lapselle. Kun lapsi on joutunut ottamaan vastuuta riippuvaisuudesta kärsivästä vanhemmastaan, joutuu hän torjumaan omat tarpeensa.

"Virtahepo olohuoneessa" on mullistanut monen suomalaisen elämän

Läheisriippuvaisuus voi altistaa aikuisena hyväksikäytölle niin ihmissuhteissa kuin esimerkiksi työelämässäkin. Ei ole myöskään tavatonta, että läheisriippuvainen valitsee itselleen päihderiippuvaisen puolison. Vaikka läheisriippuvuus yhdistettiinkin aluksi juuri alkoholistien lapsiin, on sen todettu olevan huomattavasti laajempikin ongelma. "Virtahepo olohuoneessa" on tuonut ilmestymisensä jälkeen lohtua lukuisille ihmisille, jotka ovat pystyneet tunnistamaan itsensä ja oman elämäntilanteensa kirjasta.

"Virtahepo olohuoneessa" osoittaa, miten onnettoman lapsuuden ei tarvitse määrittää ihmisen loppuelämää. Apuna eheytymisessä toimivat muut ihmiset: terapeutti, ystävä tai oma puoliso. Kirjailija Tommy Hellsten on saanut vuosien varrella runsaasti palautetta siitä, miten kirja on mullistanut – ja jopa pelastanut – lukijansa elämän. Toisaalta osa tieteentekijöistä on saattanut suhtautua teokseen penseästi: sitä ei ole pidetty riittävän tieteellisesti kirjoitettuna.

Kuuntele "Virtahepo olohuoneessa" -kirjaa ilmaiseksi

Tommy Hellstenin "Virtahepo olohuoneessa" tarttuu kipeisiin aiheisiin: lapsuuteen alkoholistiperheessä ja läheisriippuvuuteen. Se tarjoaa runsaasti aineksia itseymmärryksen parantamiseen ja eheytymiseen. Tämän vuoksi sen kuuntelemisesta hyötyvät myös ne, joita aihe ei henkilökohtaisesti kosketakaan. Uusilla asiakkailla on nyt mahdollisuus kuunnella "Virtahepo olohuoneessa" -äänikirjaa täysin ilmaiseksi. Pääset kuuntelemaan teosta vaivattomasti äänikirjan kuunteluun tarkoitetuilla sovelluksilla.