Thinking, Fast and Slow
Kuuntele ilmaiseksi:
Nextory
30 päivää ilmaiseksi
Storytel
30 päivää ilmaiseksi
BookBeat
30 päivää ilmaiseksi

Thinking, Fast and Slow

”Thinking, Fast and Slow” on Daniel Kahneman englanninkielinen teos, joka käsittelee intuitiota ja rationaalista mieltä. Kahneman lähestyy asiaa pioneerimaiseen tapaan, eikä ole ihme, että hän on voittanut aikaisemmin Nobelin palkinnon. Alun perin vuonna 2011 julkaistu teos (saatavilla myös äänikirja) käsittelee ihmismieltä kokonaisvaltaisella tavalla: Kahneman havainnollistaa, kuinka ihmisellä on kaksi eri järjestelmää, jotka vaikuttavat siihen, miten ajattelemme, toimimme ja teemme valintoja. Kahneman jopa puoltaa rationaalista mieltä ja varoittaa intuition vaaroista. Kirjan on kritisoitu olevan jopa turhan paljon intuitiota vastaan järjen korostamisen ollessa keskiössä.

Kuuntele ilmaiseksi:
Nextory - 30 päivää ilmaiseksi
Storytel - 30 päivää ilmaiseksi
BookBeat - 30 päivää ilmaiseksi

Kirjan sisältö

Kirjassa käsitellään kahta tapaa lähestyä asioita. Toinen on tunteisiin perustuva intuitio, jonka avulla voidaan tehdä nopeita päätöksiä. Toinen, hitaampi tapa taas on rationaalinen ja analyyttinen mieli, joka on nopeaa intuitiota hitaampi tapa tehdä esimerkiksi päätöksiä. Jokaisella meistä on nämä molemmat käytössä, ja voimme oppia hyödyntämään molempia. Niiden ei siis tarvitse poissulkea toisiaan, vaan molemmilla on asiassa omat vahvuutensa. Omia tunteita ja intuitiota on hyvä hyödyntää, mutta myös järjellä on oma paikkansa, sillä se sallii asioiden syvemmän analysoinnin.

Kahneman esittää, missä ja milloin voimme luottaa intuitioomme – joskus on nimittäin syytä pysähtyä hetkeksi ja arvioida, missä mennään. Kahneman kertoo myös, miten voimme päästä käsiksi rationaalisen mielen saloihin ja hyötyä myös siitä parhaalla mahdollisella tavalla. Hän antaa käytännön esimerkkejä ja vinkkejä siihen, miten näitä kahta lähestymistapaa voidaan käyttää niin henkilökohtaisessa kuin ammatillisessakin elämässä. Valaistuneiden esimerkkien kautta lukija pääsee helposti kiinni asiaan ja voi alkaa hyödyntämään omia vahvuuksiaan intuitionsa tai rationaalisen mielensä käytössä. Joidenkin mielestä järjen korostaminen tuntuu joskus kuitenkin liialta Kahnemanin pohdinnoissa.

Opi hyödyntämään omaa intuitiotasi luotettavalla tavalla

Kahnemanin kaksi eri tapaa nopeassa ja hitaassa tavassa ajatella kuvastavat ihmisen kahta puolta: rationaalista mieltä sekä tunteisiin perustuvia vaistoja. Silti hänen lähestymistapansa on osin otettu vastaan hieman kovana ja pessimistisenä – siinä ei nimittäin ole juurikaan sijaa tunteille, jotka ovat oleellinen osa intuitiota. Sanotaankin, että Kahnemanin kirja vetoaa etenkin nuoriin miehiin, jotka hakevat elämäänsä tiukkaa itsekuria. Toisaalta Kahneman ei itse tunnu uskovan ihmisen rationaalisuuteen. Hän esimerkiksi ajattelee, että taloudellinen menestys on seurausta enemminkin tuurista kuin tarkasta suunnitellusta. Tämä antaa kirjalle osin ristiriitaisen luonteen.

Kahneman lähestyy intuitiota kriittisesti – sen käyttöä tulee nimittäin harjoitella, jotta se voi toimia luotettavasti. Silti hän ei suhtaudu intuitioon kovinkaan positiivisesti, vaan jopa varoittaa sen vaaroista. Kirja sopiikin enemmin ihmisille, jotka toimivat rationaalista päättelyä vaativissa tehtävissä, eikä esimerkiksi ihmisten kanssa toimimiseen tai analyyttisiin tehtäviin suuntautuneille, koska niissä tarvitaan nopeitakin päätöksiä ja omien aavistusten sekä vaistojen kuuntelemista. Toisaalta Kahnemanin vuosikymmenten kokemus tarjoaa parhaat neuvot muuttamaan lähestymistapaamme niin päivittäisiin pieniin päätöksiin kuin elämän isompiinkin kysymyksiin tärkeissä asioissa, vaikka osa näkee Kahnemanin lähestymistavan jäykkänä rationaalisuuden korostamisena.

Kuuntele ”Thinking, Fast and Slow” ilmaiseksi

Äänikirjat ovat kasvattaneet suosiotaan Suomessa. Tämä näkyy myös erilaisten äänikirjapalveluiden monipuolistumisena. Usein käyttäjillä on mahdollisuus kuunnella äänikirjoja aluksi jopa ilmaiseksi. ”Thinking, Fast and Slow” on saatavilla myös monesta suomalaisesta äänikirjapalvelusta. Kannattaa siis hyödyntää mahdollisuus ilmaiseen kokeiluun, sillä saatat päästä kuuntelemaan myös tätä mielenkiintoista teosta ilman mitään kuluja. Ilmainen kokeilu nimittäin sallii käyttäjän kuunnella kokeilujakson aikana kirjoja miten paljon tahansa. Monista suosituista kirjoista on nykyisin saatavilla äänikirjaversio, ja kirjan kuuntelu voi itse asiassa olla todella miellyttävä kokemus!