Saat sen mistä luovut
Kuuntele ilmaiseksi:
Nextory
30 päivää ilmaiseksi
Storytel
30 päivää ilmaiseksi
BookBeat
30 päivää ilmaiseksi

Saat sen mistä luovut

Tommy Hellsten ohjaa elämässä oikeaan suuntaan teoksessaan ”Saat sen mistä luovut: Elämän paradoksit”. Vuonna 2000 julkaistu teos on saatavilla nidottuna versiona ja siitä on olemassa myös äänikirja. Tommy Hellsten on suomalainen teologi, terapeutti ja kirjailija, joka on paneutunut erityisesti elämänohjeellisiin teoksiin. Hän pitää myös runsaasti teoksiinsa liittyviä koulutuksia ja luentoja. Hän teoksensa perustuvat osittain raamatun opetuksiin, josta Hellsten on muokannut filosofisia elämänohjeen kaltaisia selityksiä, joiden avulla voi päästä elämässä eteenpäin.

Kuuntele ilmaiseksi:
Nextory - 30 päivää ilmaiseksi
Storytel - 30 päivää ilmaiseksi
BookBeat - 30 päivää ilmaiseksi

Tarina

”Saat sen mistä luovut: Elämän paradoksit” perustuu ajatukseen, että ihmisen on osattava päästää irti ennen kuin hän voi saada haluamansa. Todellista hyvää ei saavuttaa, jos yrittää kontrolloida kaikkea ja päästä sitä kautta tavoitteisiinsa. Hellsten käsitteleekin asiaa paradoksien kautta, ja hänen mukaansa elämässä on seitsemän perusparadoksia. Paradoksilla tarkoitetaan ikään kuin vastakohtaa. Esimerkiksi yksi Hellstenin paradoksi on: jos etsit ikuisuutta, elä tässä ja nyt. Kirja pyrkii ohjaamaan ihmisen ymmärrystä itsestään oikeaan suuntaan.

”Saat sen mistä luovut” ei tarjoa suoraan vastauksia, vaan sen tarkoitus on herätellä kuulijaansa ajattelemaan oman elämänsä prioriteetteja. Turvaa hakeva ihminen esimerkiksi tukeutuu usein samoihin käytösmalleihin, kun paradoksaalisesti ajateltuna todellisen turvallisuuden tunteen voi löytää elämällä rohkeasti. Kirjan teemat esitetään hyvin arkikielisesti, mutta niistä on mahdollista löytää myös uskonnollisia ja elämänkatsomuksellisia tarkoitusperiä. Kokonaisuus muodostuu ytimekkäiden lauseiden kautta, jotka ensisijaisesti saavat kuulijan kysymään itseltään: pitäisikö minun luopua jostain saavuttaakseni sen?

Kritiikki

”Saat sen mistä luovut” -teos on julkaistu jo vuonna 2000, joten sille on ehtinyt kertyä laaja lukija- ja kuulijajoukko. Suurin osa kirjaan tutustuneista kertoo sen herättäneen heissä ajatuksia omasta itsestään, ja se on saanut pohtimaan omia elämänvalintojaan. Se on saanut lukijat miettimään myös sitä, tulisiko elämässä ottaa asiat hieman hitaammin ja opetella olemaan tyytyväinen juuri tässä hetkessä. Ohjeet antavat varaa tulkita niitä itselleen sopivalla tavalla, ja se onkin yksi kirjan parhaista anneista.

"Saat sen mistä luovut" ei tarjoa suoria ratkaisuja, eikä sitä voi suoraan luokitella itsehoito-oppaaksi. Se ensisijaisesti kyseenalaistaa normit ja käsitykset onnellisuudesta nyky-yhteiskunnassa, mutta ei toisaalta kerro suoraa ratkaisua siihen, miten luopumalla voi todella saavuttaa enemmän onnellisuutta. Kirjan lukija- ja kuulijakunta on pitänyt sen rauhallisesta lähestymistavasta ja objektiivisuudesta, jolla asiaa käsitellään kirjoittajan teologitaustasta huolimatta. Teos herättää ihmisen huomaamaan, että hän on enemmän kuin sen summa, mitä tuottaa ja saavuttaa.

Kuuntele ”Saat sen mistä luovut: Elämän paradoksit” ilmaiseksi

Voit löytää runsaasti erilaisia suomalaisia sovelluksia, joiden avulla äänikirjoja on mahdollista kuunnella. Mikäli ”Saat sen mistä luovut” herätti intoa Tommy Hellstenin elämänopetusten kuuntelemiseen, voi tutustua niihin äänikirjan kuuntelemalla. Monet eri sovellukset tarjoavat käyttäjilleen usein ilmaisen kokeilujakson, jonka avulla uudet käyttäjät pääsevät kuuntelemaan vähintään yhden kirjan. Moni sovellus on lisännyt valikoimiinsa myös Tommy Hellstenin ”Saat sen mistä luovut”, ja sovelluksen avulla onkin mahdollista tutustua tähän äänikirjaan täysin ilmaiseksi.