Introvertit – Työpaikan hiljainen vallankumous
Kuuntele ilmaiseksi:
Nextory
30 päivää ilmaiseksi
Storytel
30 päivää ilmaiseksi
BookBeat
30 päivää ilmaiseksi

Introvertit – Työpaikan hiljainen vallankumous

"Introvertit – Työpaikan hiljainen vallankumous" kertoo tietystä persoonatyypistä työpaikalla ja siitä, miten introvertit voivat toimia työpaikan voimavarana. Äänikirja tarjoaa vaihtoehtoisen näkökulman siihen, että nykyajan työelämä suosii ekstrovertteja ja sosiaalisuus on hyvin pitkälle arvostettu ominaisuus lähes kaikissa töissä. Linus Jonkman julkaisi alkuperäisen teoksensa vuonna 2014, ja hän on esiintynyt vahvana introverttien puolestapuhujana työelämässä.

Kuuntele ilmaiseksi:
BookBeat - 45 päivää ilmaiseksi
Nextory - 35 päivää ilmaiseksi
Storytel - 40 päivää ilmaiseksi

Sisältö

Linus Jonkmanin teos esittää erilaisia näkökulmia siihen, miten työelämä on kehittynyt nimenomaan sosiaalisia luonteita suosivaksi ja miksi introvertit ovat usein taustavaikuttajia, vaikka heidän ideansa olisivatkin aivan yhtä arvokkaita. "Introvertit - Työpaikan hiljainen vallankumous" myös kannustaa introvertteja tuomaan omia ideoita rohkeasti esille, mutta toisaalta korostaa, ettei itsestään tule tehdä ekstroverttia väkisin.

Linus Jonkman listaa teoksessaan myös minkälaisia ongelmia voi syntyä vuorovaikutuksessa, kun introvertit ja ekstrovertit eivät yksinkertaisesti ymmärrä toisiaan, ja miten ongelmat olisivat mahdollisesti ratkaistavissa. Jonkman myöntää myös itse olevansa introvertti ja viihtyvänsä yksin toisinaan hieman liiankin hyvin. Esimerkiksi avokonttorit ovat usein introverteille melko painajaismaisia työpaikkoja, sillä ne vievät työtehon.

Mielipiteitä teoksesta "Introvertit – Työpaikan hiljainen vallankumous"

Moni introvertti on kokenut samaistuvansa Jonkmanin kuvailuun jopa liian hyvin ja allekirjoittaa juuri ne ongelmat, joita teoksessa kerrotaan introverttien kokevan työpaikalla. Toisaalta psykologian ammattilaiset muistuttavat kuitenkin, ettei persoona pysy jatkuvasti samana, ja Jonkman toteaakin kirjassa, että meillä jokaisella on erilaisia toimintamalleja, joita sovellamme erilaisilla tilanteissa omien oppiemme ja odotustemme mukaan.

Erityisesti "Introvertit – Työpaikan hiljainen vallankumous" koetaan hyväksi luettavaksi tai kuunneltavaksi työpaikalla johtavissa asemissa oleville ja niille, joiden kontolla ovat henkilöstöasiat. Näin ihmiset oppivat paremmin ymmärtämään toisiaan. Teos voi kuitenkin olla sisällöltään sopiva kaikille, joita kiinnostavat erilaiset persoonat ja niiden käyttäytyminen työpaikoilla ja muualla elämässä. Se voi myös rohkaista ihmisiä tutkiskelemaan syvemmin omaa persoonaansa.

Kuuntele "Introvertit – Työpaikan hiljainen vallankumous" -kirjaa ilmaiseksi

"Introvertit – Työpaikan hiljainen vallankumous" on löydettävissä äänikirjana. Mikäli äänikirjat eivät ole vielä tuttuja, voi Suomessa tutustua niihin useiden eri sovellusten kautta. Nämä sovellukset tarjoavat uusille käyttäjille ilmaisen kokeilujakson, jonka aikana on mahdollista kuunnella esimerkiksi Linus Jonkmanin teos. Äänikirjojen kuuntelu on mukavaa puuhaa esimerkiksi siivotessa, muuta helppoa hommaa tehdessä tai vain rentoutuessa.